VoorBeroepsOnderwijs werkt samen met onderwijsinstellingen, leermiddelen-ontwikkelaars, kenniscentra, examenleveranciers… aan beter beroepsonderwijs!

Waarom?

Sterk en innovatief beroepsonderwijs is van groot belang voor onze economie, het MKB en de regio. Minstens zo belangrijk; het beroepsonderwijs helpt de student zijn of haar roeping te vinden, om een mooi vak te leren. VoorBeroepsOnderwijs wil daar duurzaam aan bijdragen.

Hoe?

Innovatie en verandering is een complex proces. VoorBeroepsOnderwijs werkt daarom in kleine stapjes, met kleine iteraties die leiden tot concrete en testbare resultaten. VoorBeroepsOnderwijs doet het samen met u. Dat geeft maximale kans op een duurzaam resultaat.

Wat?

VoorBeroepsOnderwijs zorgt ervoor dat uw innovatie- en veranderprojecten altijd concrete onderwijsproducten opleveren. Dat kan een fysieke verschijningsvorm hebben, maar het kan ook een beschreven proces zijn. Deze concrete onderwijsproducten worden ook altijd getest voordat ze duurzaam geïmplementeerd worden. Zo’n duurzame implementatie kan inhouden dat er op voorhand over een exploitatie of verdienmodel is nagedacht. Dat helpt u om uw kennis en resultaten te delen met andere scholen.

Voor wie?

Uitgever

VoorBeroepsOnderwijs zorg voor een kwalitatief hoogwaardige en voorspelbare ontwikkeling van uw leermiddelen.

Onderwijsmanager

VoorBeroepsOnderwijs zorgt voor een effectief resultaat inzet van innovatiegeld en middelen.

Docent

VoorBeroepsOnderwijs zorgt voor krachtige onderwijsproducten waarmee de docent de volledige regie heeft over de lessen.

Student

VoorBeroepsOnderwijs zorgt voor krachtige onderwijsproducten voor de student, die populair zijn in gebruik.

De vragen waarmee wij u kunnen helpen

Hoe zorg ik voor de ontwikkeling en realisatie van mijn leermiddel?

Het ontwikkelen van een kwalitatief hoogstaand leermiddel is complex. Didactiek, inhoud, organisatie en vorm moeten bij elkaar komen. Veelal wordt multidisciplinair samengewerkt. Auteurs en redacteuren voor de inhoud, vormgevers voor de vorm, online specialisten voor de online onderdelen, toekomstige gebruikers voor de gebruikerstesten…

 

VoorBeroepsOnderwijs heeft jarenlange en veelzijdige ervaring als het gaat om het ontwikkelen van blended lesmateriaal. VoorBeroepsOnderwijs heeft daarbij veel ervaringen met het bouwen van contentstructuren en database-georiënteerd ontwikkelen. VoorBeroepsOnderwijs begeleidt en stuurt het ontwikkelproces, zodat de producten op tijd en volgens de specificaties wordt opgeleverd.

Hoe zorg ik ervoor dat mijn innovaties onderwijsproducten ook na de subsidieperiode overleven?

Financiers van projecten investeren vaak in de initiële ontwikkelfase. Deze financiering wordt gebruikt om een bepaald onderwijsproduct te ontwikkelen, maar wat gebeurt er daarna? Zijn er nog middelen om het onderwijsproduct te onderhouden, te verbeteren, te actualiseren, aan te passen aan de veranderende organisatie? Wie is daarna eigenlijk verantwoordelijke voor het product? Hoe kan het product meegroeien in de organisatie?

 

VoorBeroepsOnderwijs gaat bij de start van een project na op welke wijze het project duurzaam geëxploiteerd kan worden. Want echt gratis materiaal bestaat eigenlijk niet. Er moet altijd iemand voor betalen. Maar wie? VoorBeroepsOnderwijs zoekt met u naar creatieve oplossingen en regelt met u het eigenaarschap voor het product.

Hoe digitaliseer ik mijn onderwijs/leermiddel?

Het digitaliseren van leermiddelen brengt veel technische, inhoudelijke, didactische en organisatorische vraagstukken met zich mee. Om met de laatste te beginnen: hoe en door wie laten we de content in onze systemen stoppen? Welke contentstructuur en labeling passen we toe? Welke vraagvormen kunnen we digitaal verwerken en hoe passen we de vraagvormen aan die niet in het systeem passen?

 

VoorBeroepsOnderwijs heeft jarenlange ervaring met het digitaliseren van lesmateriaal en kan het hele proces voor u organiseren en managen.

Hoe digitaliseer ik mijn onderwijs/leermiddel?

Het digitaliseren van leermiddelen brengt veel technische, inhoudelijke, didactische en organisatorische vraagstukken met zich mee. Om met de laatste te beginnen: hoe en door wie laten we de content in onze systemen stoppen? Welke contentstructuur en labeling passen we toe? Welke vraagvormen kunnen we digitaal verwerken en hoe passen we de vraagvormen aan die niet in het systeem passen?

 

VoorBeroepsOnderwijs heeft veel ervaring met het digitaliseren van lesmateriaal en kan voor u het hele proces organiseren en managen.

Hoe implementeer ik mijn onderwijsinnovatie?

Werken aan onderwijsinnovaties geeft altijd veel energie bij de betrokken. Maar hoe zorg je er nou voor dat die innovaties ook daadwerkelijk worden geïmplementeerd? Dat we niet na alle dagelijkse beslommeringen door blijven gaan zoals we het altijd deden? Hoe borgen we dat de innovatie een vast onderdeel wordt van handelen?

 

VoorBeroepsOnderwijs helpt met die implementatie. Door ervoor te zorgen dat innovatie vertaald wordt in concrete onderwijsproducten. Zo’n onderwijsproduct hoeft geen fysieke vorm te hebben, het kan ook een procedure of een werkwijze zijn. VoorBeroepsOnderwijs levert concrete resultaten op die je kunt evalueren, toetsen, bespreken en doorontwikkelen.

Hoe kan ik onderzoeken hoe mijn klanten mijn onderwijsproducten ervaren?

Als uitgever wilt u weten of uw klanten tevreden zijn. Als onderwijsinstelling wilt u weten of uw studenten tevreden zijn. Wat vinden uw klanten, uw studenten, eigenlijk van uw producten en diensten? Waar en hoe kan het beter? Hoe ontwikkelen uw klanten zich en wat betekent dat voor uw aanbod?

 

VoorBeroepsOnderwijs doet marktonderzoek om die vragen te beantwoorden. Dat kan kwalitatief in de vorm van interviews (diepte-interviews of groepsinterviews), kwantitatief in de vorm van een enquête of in de vorm van deskresearch op basis van bestaande bronnen en data.

Hoe kan ik mijn projecten laten begeleiden

Het is vaak moeilijk om naast de zaken die de dagelijkse aandacht vragen gefocust de aandacht te richten op een project. Een ervaren projectmanager van buiten kan dan helpen om op een professionele manier en met veel werkplezier voor resultaten te zorgen.

 

VoorBeroepsOnderwijs kent de dynamiek van onderwijs en uitgeverij, en kan daardoor het project heel specifiek op uw eigen organisatie inrichten.

Hoe kan ik mijn contractactiviteiten verbeteren?

Het beroepsonderwijs heeft landelijk, maar zeker ook regionaal een essentiële kennisfunctie voor professionals en aankomend professionals. Maar hoe kun je als regionaal kennisinstituut voor het omliggende MKB van toegevoegde waarde zijn? Hoe kun je professionals naar je cursussen krijgen? In welke omgeving en tegen welke prijs? En hoe kun je de opgebouwde regionale kennis gebruiken en inzetten in ons onderwijs?

 

VoorBeroepsOnderwijs heeft ervaring met opleiden voor bedrijven en commerciële en marketing ervaring. Hiermee kunnen we u helpen de antwoorden te vinden om uw contractactiviteiten verder uit te breiden.

Samen voor beter beroepsonderwijs?