Voor de professionals van morgen

Samen werken aan blended onderwijs.

Meer tijd door blended onderwijs

De Leertechnoloog begrijpt dat je als docent vooral bezig wilt zijn met dat wat je het liefste doet: begeleiden en coachen van je studenten. Daarom helpt De Leertechnoloog je bij het maken van jouw online leeroplossingen.

Met e-learnings kunnen studenten op hun eigen plaats, in hun eigen tijd en in hun tempo bepaalde leerstof zelfstandig verwerken. En dat geeft jou als docent de mogelijkheid om meer aandacht te besteden aan begeleiding en coaching.

De Flipped Classroom is daar een mooi voorbeeld van. Daarbij maak je onderscheid tussen leeractiviteiten die de student als voorbereiding doet, de activiteiten die je als docent live doet met je studenten en de activiteiten die studenten achteraf doen.

De Leertechnoloog helpt je door samen met jou als docent of als team de onderwijsblend te definiëren en de e-learnings te ontwikkelen.

Werkwijze

In de Digitale Wasstraat volgen we de vijf stappen van de ADDIE methodiek. Zo zetten we gezamenlijk jouw lessenserie om in een blended programma met mooie effectieve e-learning.

ADDIE:

 • Analyze. Gezamenlijk maken we een analyse van een leerlijn en bepalen we welke onderdelen online en a-synchroon kunnen worden gedaan.
 • Design. We ontwerpen gezamenlijk een concept voor de online lessen (didactiek, organisatie, structuur, volgen en beoordelen).
 • Develop. We ontwikkelen en verzamelen content zoals: video’s, animaties, powerpoints, uitgeverscontent, interacties.
 • Implement. We implementeren het in de systemen en testen de e-learnings.
 • Evaluate. We evalueren de leerlijn, om de kwaliteit en het gestelde doel te waarborgen.

Beproefde technologie

De Leertechnoloog is onafhankelijk en zet bestaande technologie in die zich bewezen heeft. Dus geen experimenten of ontwikkeling van nieuwe technologie.
De leeroplossingen van De Leertechnoloog bestaan uit:

 • interactieve lesvideo’s;
 • animaties;
 • uitleg;
 • opdrachten met feedback;
 • voortgangstoetsen;
 • samenwerkingsopdrachten.

Verwerkt in:

 • micro learnings;
 • e-learnings;
 • complete cursussen.

De leeroplossingen worden opgeleverd in HTML5, SCORM of geïmplementeerd in het eigen leerplatform.

Samen voor blended beroepsonderwijs?