Projecten en casussen

Project: zelfstudie explosieveiligheid

Deze korte online zelfstudie maakt medewerkers bewust van explosiegevaar. Na goed doorlopen ontvangen ze een certificaat.

Opdrachtgever

Van der Heide opleidingen en trainingen, verzorgt trainingen voor professionals in de elektrotechniek en explosieveiligheid.
Logo van der Heide

Situatie

Medewerkers en gasten moeten explosiegevaarlijke gebieden herkennen en zich bewust zijn van explosiegevaarlijke omstandigheden.

Oplossing

Medewerkers doen een korte online zelfstudie. Na afloop wordt de kennis van de deelnemer getoetst. Na goed doorlopen krijgt de deelnemer en certificaat.

Video impressie

Onderstaande video geeft een impressie van de gerealiseerde e-learning.

Resultaat

Na afloop van de online zelfstudie krijgen de deelnemers een certificaat. 
De deelnemers zijn zich meer bewust van de risico’s in een explosiegevaarlijk gebied!

Contact

Formulier