Opleiden is een belangrijke succesfactor in een bedrijf. Maar opleiden vraagt vakmanschap en financiering.

Met SLIM leren regel je beide!

Boost je bedrijf
met SLIM leren

Staan deze zaken op je wensenlijstje?

Effectief inwerken van nieuwe medewerkers

Een online educatief programma met video is heel effectief bij het inwerken van nieuwe medewerkers.

Nieuwe werkprocessen implementeren

Met een online leerprgramma kunnen medewerkers op een effectieve manier meester worden in nieuwe bedrijfs- of productieprocessen.

Meer veiligheidsbewustzijn

Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om een veilige werkomgeving te realiseren. Bewustwording en kennis van medewerkers spelen daarin een belangrijke rol. Trainingen kunnen hierbij helpen.

Maar hoe realiseer je dit en hoe betaal je dit?

Onze unieke samenwerking maakt dit mogelijk.

Voorbeelden

Er zijn veel mogelijkheden om met een leerprogramma de medewerkers en jouw bedrijf te innoveren.

SLIM regeling: Stimulans voor Leren en Ontwikkelen in MKB

De SLIM-regeling is een overheidsinitiatief dat gericht is op het stimuleren van een leercultuur binnen het MKB. Het doel van deze regeling is om MKB-ondernemingen te ondersteunen bij activiteiten gericht op scholing en ontwikkeling van werknemers. 

Organisaties kunnen subsidie aanvragen voor diverse projecten zoals het doorvoeren van een bedrijfsscan om een opleidings- of ontwikkelplan op te stellen, het ondersteunen van leren en ontwikkelen in het werkproces, het aanbieden van praktijkleerplaatsen in de derde leerweg, en voor initiatieven die gericht zijn op het verkrijgen van erkenning van verworven competenties (EVC) van medewerkers.

Meer info zie document van PGHM.

Website SLIM

SLIM: praktische zaken

Wat is de grootte van de subsidie?

MKB-bedrijven kunnen tot 80% van de kosten gesubsidieerd krijgen met een maximum van €25.000. Voor samenwerkingsverbanden in het MKB of grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector kan dit oplopen tot €500.000, waarbij de subsidie maximaal 60% van de kosten dekt.

De aanvraag dient online te worden ingediend via het subsidieportaal van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Aanvragen kunnen meestal twee keer per jaar worden ingediend tijdens specifieke aanvraagperioden.

Voor het indienen van een aanvraag is het noodzakelijk om een projectplan, begroting en eventueel aanvullende documentatie ter onderbouwing van de subsidieaanvraag te verstrekken.

Aanvragen worden beoordeeld op basis van criteria zoals de bijdrage aan de stimulering van een leercultuur, de relevantie voor de arbeidsmarkt, en de mate waarin het project bijdraagt aan de ontwikkeling van werknemers.

Stappenplan naar samenwerking

1. Kennismaking en verkenning

We maken kennis en bespreken de mogelijkheden. Als we mogelijkheden zien maken we een tweede afspraak.

2. Globaal plan

We analyseren de context waarin de online leeroplossing gaat functioneren en schetsen oplossingen. De Leertechnoloog stelt een globaal plan en een begroting op.

3. Subsidie aanvraag

PGHM zorgt ervoor dat een kansrijke subsidieaanvraag de deur uit gaat.

4. Start ontwikkeling

Als de subsidie aanvraag is gehonoreerd beginnen we met de ontwikkeling en realisatie van de leermethode.

5. Opleveren en implementeren

We bieden het product aan en bij acceptatie verzorgen we de implementatie.

Afspraak plannen

Geef aan hoe je zou willen kennismaken en wanneer. We nemen zo snel mogelijk contact met je op om de afspraak voor een verkennend gesprek in te plannen.

Hoe wil je kennismaken?
Wanneer?

Contact

Formulier