blogposts

Ontwikkelingen in e-learning

2020  was een stormachtig jaar voor e-learning, maar wel één met rugwind. Wat blijft er over als de storm gaat liggen?
In dit artikel beschrijf ik een aantal ontwikkelingen in e-learning die (mogelijk) belangrijk blijven. Ook geef ik voorbeelden en aan het eind vind je links naar bronmateriaal.

Leren met de mobiel

De mobiel is zo langzamerhand het voorkeursdevice geworden van veel mensen als het gaat om het opnemen van informatie. Ook voor leren wordt in toenemende mate de mobiel gebruikt. Veel leerplatformen hebben tegenwoordig ook een mobiele variant.

Microleren

Een gemiddelde werknemer heeft volgens een onderzoek van Deloitte 24 minuten per week voor leren. Er is dus weinig tijd.
Microlearnings zijn learnings van max 5 minuten waarin één onderwerp wordt uitgelegd of besproken. Belangrijk is dat deze microlearnings zijn opgenomen in een snel toegankelijke en snel doorzoekbare omgeving. Hieronder zie je een voorbeeld van een microlearning van de Universiteit van Utrecht.

Sociaal leren en ‘Peer to Peer’ leren
Bij sociaal leren gaat het om leren in interactie met anderen. Mensen proberen samen oplossingen te zoeken voor de problemen of uitdagingen waarmee zij worden geconfronteerd. Tijdens het sociaal leerproces staan interactie, contact met de omgeving en een veilig leerklimaat centraal.

Sociaal leren is dus eigenlijk zo oud als de mensheid maar kan steeds beter worden ondersteunt door online mogelijkheden.
Voorbeelden van sociaal leren zijn:

 • LinkedIngroepen,
 • facebookgroepen,
 • online discussies,
 • bedrijfsblogs,
 • (live) video,
 • kennnisdelingsbijeenkomsten (live of online),
 • ….

Gepersonaliseerd leren / LXP

Gepersonaliseerd leren is eigenlijk maatwerk in leren. Het betekent:

 • leren op je eigen niveau,
 • werken aan je eigen leervragen,
 • passend bij jouw leerstijl.

Dat is dus anders dan gestuurd leren vanuit een rooster en vanuit een methode.
Een LXP (Learning Experience Platform) is een platform voor leren zoals Netflix dat is voor film. Een leerder zoekt in een LXP de leerclips die hij of zij nodig heeft, die passen bij de leerbehoefte en passen bij de leerstijl. Voorbeelden van LXP zijn:

Multimedia  / Interactieve Video

Onderzoek toont aan dat een leerder over het algemeen liever een instructie krijgt van video dan van geschreven tekst. Interactieve video blijkt een hele mooie toevoeging aan het didactisch arsenaal. Zie het voorbeeld van Allerhande waar je vanuit de video je boodschappenlijst kunt maken.

Immerse learning (VR, AR, MR)

Leren met VR (Virtual Reality) is heel krachtig. Je wordt volledig ondergedompeld in de context van je onderwerp. VR is ook interactief.  Enkele voorbeelden van gebruik van VR zijn:

Van dat laatste staat hieronder een mooi voorbeeld waarbij de onze Koning, Willem Alexander, een virtueel bezoek brengt aan een opslaglocatie voor Waterstof.

In AR (augumented reality) wordt een digitale werkelijkheid gelegd over de fysieke werkelijkheid. Bijvoorbeeld met IKEA PLACE waarbij je je eigen woning kunt inrichten. Zie het voorbeeld hieronder.

 

Artificial intelligence

Artificial intelligence (AI) kan helpen bij leren als het gaat om:

 • beantwoorden van vragen,
 • zoeken om informatie,
 • vinden van hiaten in essentiële kennis.

Een  voorbeeld van een AI toepassing is de chatbot van ThiemeMeulenhoff bij hun geschiedenis methode.

Learning analytics en leerdata

E-learning maakt het mogelijk veel data te verzamelen over het gedrag en de resultaten van de leerder. Voorbeelden zijn:

 • heeft de leerder de test goed heeft gemaakt,
 • welke vragen werden fout beantwoord,
 • tot hoever is een bepaald filmpje bekeken,
 • hoe lang is de leerder op een bepaalde pagina aanwezig,
 • …….

Al deze data kan technisch worden verzameld via de xAPI standaard.
Deze data kan worden verzameld en worden weergegeven in dashboards voor de leerder of voor de docent. Vanuit privacy oogpunt is het voorwaardelijk dat goeie afspraken over data gemaakt worden.
Het verzamelen en gebruiken van leerdata staat nog in de kinderschoenen.

Zelf baas over ons digitaal onderwijs?

Veel tools en content voor e-learning wordt geleverd door de grote techbedrijven (Apple, Google, Microsoft, Canvas, …). Dat heeft voordelen ten aanzien van kwaliteit en prijs. Maar er zitten ook nadelen aan. Veel zeggenschap ligt zo bij een paar grote bedrijven. Het is goed om ons daar bewust van te zijn.

Zie ook het artikel van Wilfred Rubens Tal van mogelijkheden voor Nederlands hoger onderwijs om gezamenlijk te werken aan een veilige en verantwoorde digitale omgeving .

Conclusie

E-learning is volop in ontwikkeling en biedt ons steeds meer nieuwe mogelijkheden om leren toegankelijker, prettiger en persoonlijker te maken.
Belangrijk is dat we daarin bijblijven met een kritische blik en dat we ervoor zorgen ook zelf aan het stuur te zitten.

Bronmateriaal

https://campustechnology.com/Articles/2021/01/04/25-Ed-Tech-Predictions-for-2021.aspx?Page=2

https://elearningindustry.com/future-workplace-learning-and-development-thriving-2021-beyond-trends

https://www.bizcommunity.com/Article/196/722/211887.html

https://www.reddit.com/r/edtech/

https://www.surf.nl/benutten-van-learning-analytics?dst=n2196

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Contact

Formulier