blogposts

Blended leerpaden: effectief, efficiënt en aantrekkelijk

Blended leerpaden zijn een uitstekende manier om leren op school en in het bedrijf enorm te verbeteren. Gevarieerd en op maat leren door Blended leerpaden!

Didactische gereedschapskist

De didactische gereedschapskist voor leren is de laatste jaren flink uitgebreid. Enerzijds heeft het online leren (deels gedwongen door Covid-19) een enorme ontwikkeling meegemaakt, anderzijds is er het afgelopen decennium ontzettend veel onderzoek gedaan naar de neurowetenschap achter leren. Dit zorgt ervoor dat we op een heel nieuwe manier kunnen nadenken over het inrichten van leerpaden.

Definitie

Blended learning wordt vaak omschreven als het combineren van face-to-face leren en online leren zoals in de figuur hierboven. Daarbinnen kun je nog weer onderscheid maken tussen allerlei variaties zoals:

  • Individudeel of samen leren;
  • Leren in de praktijk;
  • Onderzoekend leren;
  • Virtuele klaslokaal.

Face-to-face versus online leren

Face-to-face leren heeft als voordeel dat er directe interactie is tussen de docent en de cursist. Hoe kleiner de groep hoe beter dit uit de verf komt. De docent krijgt op grond van de verbale en non-verbale reacties van de cursist directe feedback en kan hierop acteren. Daarnaast toont onderzoek aan dat sociale interactie bij leren heel belangrijk is. Het nadeel van face-to-face leren is echter dat het op afspraak plaatsvindt, dat de cursist geen invloed heeft op het tempo en dat zowel docent als cursist ervoor moet reizen. Je kunt niet voor iedere doelgroep elk voor- of nadeel even zwaar wegen. Immers, voor een professional die wil bijscholen is de tijd die verloren gaat met reizen doorgaans vervelender en kostbaarder dan voor een scholier.

Online onderwijs biedt als voordeel dat het synchroon en a-synchroon kan plaatsvinden. Synchroon wil zeggen dat docent en cursist tegelijkertijd online aanwezig zijn, bijvoorbeeld in een virtueel klaslokaal/webinar, en dat er sprake kan zijn van (beperkte) interactie.  A-synchroon wil zeggen dat de cursist in eigen tempo studeert, op een tijdstip dat het hem of haar past. Daarnaast is er online een enorme variatie mogelijk aan interactieve werkvormen en alternatieve media, van schrift tot VR.

Onderzoek toont aan dat een combinatie van face-to-face en online leren voor een heel effectief leerprogramma kan zorgen, omdat het de voordelen van beide methodes benut.

Effectief

Een blended leerpad ontwikkelen betekent dat je het beste van twee werelden combineert, toegepast op je doelgroep, de aard van het onderwerp en de mogelijkheden die je hebt. In een blended leerpad kun je de cognitieve taken zoals het oefenen van woordjes, het leren van berekeningen of het bestuderen van processen, heel mooi ondersteunen met a-synchroon online leren. Processen die meer communicatie vragen, zoals reflectie of analyse, zijn juist prettiger in een omgeving waarbij je face-to-face kunt discussiëren. Daarbij moet wel benoemd worden dat je ook online uitstekend kunt communiceren.

Efficiënt

Het ontwikkelen van een blended leertraject kost tijd en inspanning. De kosten gaan dus voor de baten. Maar als een cursus wordt aangeboden aan grote groepen of wordt herhaald zal het zich zeker terugbetalen.

Aantrekkelijk

Voor de docent kan het ontwikkelen van een blended leertraject heel erg aantrekkelijk zijn omdat deze als het ware opnieuw over het onderwijs gaat nadenken. In die flow kunnen nog veel meer innovaties ontstaan die het leren beter en aantrekkelijker maken. Bij de uitvoering van een blended leertraject hoeft de docent minder tijd te besteden aan zaken als herhaling van uitleg en meer een vrije rol aannemen om de cursisten individueel te begeleiden.

Flipped classroom

De flipped classroom is een goed voorbeeld van een blended leertraject. Bij de flipped classroom vindt het aanleren van nieuwe begrippen en het verwerken plaats door middel van a-synchroon leren. De cursist volgt bijvoorbeeld een e-learning, video of doet een interactieve oefening. De hogere denkordes vinden face-to-face plaats. Het eventueel maken van een werkstuk vindt weer buiten het lokaal plaats, eventueel in groepsverband.

Ondersteuning

Lijkt het je ingewikkeld om te beginnen aan de ontwikkeling van een blended leertraject? De Leertechnoloog kan jou en je team daarin ondersteunen. Van het ontwerpen van nieuwe leerpaden tot het realiseren van e-learning voor de a-synchrone learnings.

Samen, effectief en inspirerend.

Contact

Formulier