blogposts

E-learning duurzame educatieve investering

Het ontwikkelen van e-learning is leuk werk waarbij je een waardevol educatief product realiseert. Het resultaat is, bij een goed ontwerp en een goede ontwikkeling, uiterst duurzaam.
Maar hoe doe je dat?

In een goede leerblend wisselen, face-to-face leren, online synchroon leren en online a-synchroon leren, elkaar af. E-learnings , als onderdeel van a-synchroon online leren,  kun je op een hele effectieve manier inzetten voor eenvoudige leertaken. Het ontwikkelen van leerclips is ontzettend leuk werk. Maar hoe doe je dat?

Wat zijn e-learnings?

Een e-learning is een online leereenheid waarmee de cursist zich bepaalde kennis of vaardigheden eigen kan maken. Een e-learning is interactief, is multimediaal en is zelfstandig te doorlopen. Een e-learning kan ook sociaal zijn: bijvoorbeeld als cursisten samenwerken aan een opdracht of, via een forum of chat, kennis en ervaring delen.

Voorbeeld e-learning

Voordelen van een e-learning

De kosten gaan voor de baten, ook als het om e-learnings gaat. Als ontwikkelaar investeer je tijd. Voor je eigen motivatie als ontwikkelaar is het daarom goed om eerst te bedenken welke voordelen e-learnings je bieden in je rol als opleider/docent en wat de voordelen voor je cursisten zijn.

De voordelen voor de cursisten zijn:

  • Leren in eigen tempo, op een moment dat het ze het past en herhalen zo vaak ze willen.
  • Adaptieve e-learning kan heel efficiënt zijn en gepersonaliseerd leren mogelijk maken.

De voordelen voor de docent zijn:

  • Er ontstaat tijd voor meer individuele coaching en focus op hogere orde leerprocessen als de cursist bepaalde eenvoudige leertaken zelfstandig kan uitvoeren.
  • De verrichtingen van de cursist in de e-learning zijn goed te volgen en er kan data verzameld worden.

Didactiek

Online a-synchroon leren vraagt om een aanscherping  van bepaalde didactische principes, bovendien moet je deze didactische principes bij a-synchroon online leren heel expliciet toepassen. In een face-to-face situatie merk je vaak wel aan de reactie van je cursisten of het leerproces goed verloopt en kun je eventueel ingrijpen. Bij a-synchoon online leren ben je er niet bij en moet je alles dus zo goed mogelijk stroomlijnen om ‘vastlopen’ te voorkomen.
In deze e-learning die ik maakte over multimedia worden een aantal principes uitgelegd. Ook de 12 bouwstenen uit het boek Wijze lessen kun je heel goed gebruiken om een gedegen online didactiek toe te passen.

Structuur, structuur, structuur

Een goede structuur voor je e-learning is van groot belang. Je cursisten moeten zelfstandig door het materiaal navigeren en dan is een heldere structuur van groot belang. De tolerantie van cursisten tav onduidelijkheid in het online materiaal is namelijk niet zo groot. Eerder dan in een live leersituatie zullen ze het opgeven.
Een goede e-learning bestaat uit korte eenheden. Grote eenheden worden moeilijk verwerkt.

Middelen

Een e-learning wordt meestal in een leerplatform afgespeeld. Er zijn tientallen systemen in omloop van Moodle tot Canvas. Het leerplatform kan de vorderingen van de cursist verzamelen tbv rapportage over de leervorderingen.
Om een e-learning te maken heb je een ontwikkeltool nodig. Soms is deze onderdeel van het LMS maar er zijn ook losse ontwikkeltools. Het voordeel van een los ontwikkeltool is dat je niet afhankelijk bent van het leerplatform en je makkelijker kunt switchen van leerplatform.
Een paar voorbeelden van losse tools zijn:

Articulate storyline

Het werken met deze tools gaat niet vanzelf. Je moet je er wel in verdiepen. Op Youtube vind je gelukkig veel uitlegvideo’s waarmee je een steile leercurve kunt maken.

Stappenplan

Analyse
Het is goed om eerst goed naar je cursist, de leerinhoud en de leermogelijkheden te kijken. Daarbij kan het gaan om vragen als:

  • Op welke wijze kan mijn cursist zelfstandig leren?
  • Beschikt de cursist over de benodigde digitale middelen?
  • Welke systemen (LMS) worden gebruikt?

Doelen en toetsing
Begin met het formuleren van leerdoelen en toetsing. De toetsing is bedoeld om te kunnen checken of de cursist de leerdoelen heeft gehaald.

Leeractiviteiten en informatie
Vraag je vervolgens af welke leeractiviteiten of opdrachten de cursist moet doen om te kunnen voldoen aan de toetsing. Bedenk vervolgens welke informatie de cursist daarbij nodig heeft. Dat kan een video zijn, een artikel, een voorbeeld, een animatie, etc.

Structuur en vorm
Ontwerp een structuur waarmee je de inhoud vorm gaat geven. Misschien wordt er op je opleiding gebruik gemaakt van een vast format, dan zet je die in.
Maak eventueel een prototype en beoordeel die of laat die beoordelen.

Ontwikkel de inhoud
Nu begin je aan het ontwikkelen van de inhoud. Dus teksten schrijven, opdrachten formuleren, video verzamelen etc.
Kijk daarbij ook goed naar wat er is aan bestaande content die je kunt hergebruiken of die je kan inspireren.

Testen
Testen is heel belangrijk bij e-learning. Test zowel de inhoud als de navigatie. Laat ook een ander je materiaal testen. Een ander ziet de fouten namelijk beter dan jezelf ziet.

Implementeren
Zet de e-learning klaar voor gebruik. Dat wil zeggen uploaden in je leerplatform en zorgen dat deze gebruikt kan worden. Waarschijnlijk moet de applicatiebeheerder hiervoor een aantal acties uitvoeren.

Evaluatie
De gebruikers van de e-learning zullen ongetwijfeld tegen bepaalde problemen of onduidelijkheden oplopen. Gebruik die informatie om je e-learning verder te verbeteren.

Samenvatting
Het ontwikkelen van e-learning is leuk werk waarbij je een waardevol educatief product realiseert. Het resultaat is bij goed ontwerp en een goede ontwikkeling uiterst duurzaam. Het vraagt echter wel de beheersing van specifieke technieken, het expliciet toepassen van online didactiek, een projectmatige aanpak en een creatieve geest voor interessante content. Het resultaat is bij goed ontwerp en een goede ontwikkeling uiterst duurzaam.

Neem contact op met de Leertechnoloog voor meer informatie of voor hulp bij het ontwikkelen van e-learning.

Samen, effectief, inspirerend

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Contact

Formulier