blogposts

Studiedag Start-Up-College: Ervaar de blend

Voor College Start-Up mocht De Leertechnoloog dinsdag 25 januari een online studiedag verzorgen voor 230 deelnemers. Deze studiedag stond in het teken van blended leren. De deelnemers waren enthousiast over de dag en de mogelijkheden van blended onderwijs.

Teach what you preach

In overleg met betrokken van College Start-Up hebben we een praktisch en gevarieerd samengesteld. ‘ Teach what you preach’  was het idee. Dit betekent dat we de deelnemers een programma hebben geboden met een synchroon gedeelte, een asynchroon gedeelte en een gedeelte waarin de deelnemers gezamenlijk werkten aan de ontwikkeling van een online onderwijsproduct of onderwijsontwerp.

De bijgevoegde routekaart laat het programma zien

College Start-Up heeft een belangrijke speerpunten van onderwijsinnovatie zoals: flexibel en modulair, meer gepersonaliseerd, verschillende instroommomenten. Blended onderwijs kan een belangrijk middel zijn om deze innovaties te praktiseren.

Uit de enquêtes die tijdens de studiedag zijn gehouden blijkt dat docenten met in blended onderwijs een belangrijk middel zien om deze innovaties te praktiseren.

College Start-Up ziet, als s het inzetten van blended leren als een leerreis voor docenten en betrokkenen. Een leerreis die tijdens de studiedag een aftrap kreeg. Het was fijn om daar aan te mogen bijdragen.

Contact

Formulier