blogposts

Leren in de praktijk: 70-20-10 regel

Leren is een belangrijke succesfactor in de groei van professionals. Daarvoor hoeven ze niet per se naar school. De praktijk van alle dag biedt volop mogelijkheden om te leren en te groeien.

De 70-20-10 regel geeft een indicatie voor de inzet van middelen.

De 70-20-10 regel is een populaire benadering binnen leren en ontwikkeling. Deze regel is in 2002 geïntroduceerd door de Britse leerexpert: Charles Jennings. De regel stelt dat werknemers het meeste leren door drie soorten activiteiten:

 • 70% leren door ervaring (on-the-job learning): Dit omvat het leren door dagelijkse taken, uitdagingen en praktijkervaring.
 • 20% leren door interactie met anderen: Dit leren vindt plaats door middel van sociale interactie, zoals coaching, feedback, mentorschap en samenwerking met collega’s.
 • 10% formeel leren: Dit betreft gestructureerd onderwijs zoals cursussen, trainingen en workshops en e-learning.

70% On-the-Job Learning

In een bouwbedrijf kan het leren door ervaring op de volgende manieren worden toegepast:

 • Verantwoordelijkheid in stapjes: Een junior projectmanager krijgt de verantwoordelijkheid over een klein bouwproject om ervaring op te doen met projectplanning, budgetbeheer en teamcoördinatie.
 • Technische vaardigheden: Bouwvakkers leren nieuwe bouwtechnieken en het gebruik van gespecialiseerde apparatuur door directe toepassing op de werkplaats.
 • Probleemoplossing: Werknemers worden aangemoedigd om problemen die zich voordoen op de bouwplaats zelf op te lossen, zoals het aanpassen van bouwplannen bij onverwachte obstakels.
 • Veiligheidsprocedures: Nieuwe veiligheidsmaatregelen worden direct in de praktijk gebracht om te zorgen dat alle werknemers bekend zijn met de nieuwste voorschriften.

20% Leren van Anderen

Sociale interactie speelt een cruciale rol in het leerproces binnen een bouwbedrijf:

 • Mentorschap: Een ervaren bouwkundige fungeert als mentor voor een nieuwe medewerker, geeft advies en deelt best practices.
 • Feedbacksessies: Regelmatige teamvergaderingen waarin werknemers feedback geven en ontvangen over hun werk en projecten.
 • Samenwerking: Bouwteams werken samen aan complexe projecten, waarbij ervaren werknemers hun kennis en vaardigheden delen met minder ervaren collega’s.
10% Formeel Leren

Hoewel formeel leren slechts een klein deel uitmaakt van de 70-20-10 regel, blijft het een essentieel component:

 • Cursussen en workshops: Het bedrijf biedt trainingen aan in bijvoorbeeld nieuwe bouwtechnieken, veiligheidsvoorschriften en projectmanagement.
 • Certificeringen: Werknemers worden aangemoedigd om relevante certificeringen te behalen, zoals VCA (Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers) of specifieke bouwgerelateerde kwalificaties.
 • Toolbox meetings: Gezamenlijk bespreek je de veiligheid op het werk aan de hand van veiligheidsvoorschriften en inzichten.

Leren komt niet vanzelf op gang. Het vereist een proactieve benadering van zowel werknemers als management. Enkele manieren om dit te bevorderen zijn:

 • Stimuleren van een leercultuur: Creëer een omgeving waarin continu leren wordt aangemoedigd en gewaardeerd.
 • Ondersteuning van het management: Leidinggevenden moeten het belang van leren erkennen en actief betrokken zijn bij het leerproces van hun teamleden.
 • Persoonlijke leerdoelen: Moedig werknemers aan om persoonlijke leerdoelen te stellen en bied ondersteuning bij het bereiken hiervan.
 • Regelmatige evaluaties: Houd regelmatig evaluaties en gesprekken om de voortgang te bespreken en bij te sturen waar nodig.
 • Toegang tot middelen: Zorg dat werknemers toegang hebben tot de benodigde middelen en trainingen om hun leerdoelen te bereiken. Bijvoorbeeld via een online leeromgeving.

De Kernwaarden van een bedrijf kunnen fungeren als een kader maar ook een richting voor groei. In je Kernwaarden staat bijvoorbeeld:

 • De Klantbenadering van je organisatie,
 • Hoe je met innovatie omgaat,
 • Hoe je met elkaar omgaat,
 • Wat je onder kwaliteit verstaat.

Hulp bij ontwikkeling en implementatie

Wil je hulp bij de ontwikkeling en implementatie van leren in jouw organisatie? De Leertechnoloog helpt je graag met het realiseren van groei van jouw professionals. Van het bepalen van leerdoelen tot het faciliteren van het leerproces met een online leeromgeving.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Contact

Formulier