blogposts

Leren: bron van geluk

Leren wordt vaak gezien als een middel om carrière te maken of beter te presteren op ons werk. Maar leren maakt ook gelukkig. Leren zorgt voor een verandering van onze blik op zaken en op hoe we zaken ervaren. ‘Je gaat het pas zien als je het doorhebt’ zei een groot voetballer ooit. Nieuwe dingen gaan zien draagt bij aan gelukervaring.

Dit artikel gaat over de Sparkling Theorie van Tali Sharot (prof. Neurowetenschap, directeur Affective Brain Lab).

Onze hersenen zijn ontworpen om te wennen aan herhaalde stimuli, een fenomeen dat bekend staat als gewenning. Dit verklaart waarom we zo snel gewend raken aan positieve ervaringen in ons leven – of het nu gaat om een nieuwe baan, een relatie of een vakantie. Deze ‘gewenning’ is een natuurlijk proces dat ons helpt om ons aan te passen aan onze omgeving maar het speelt ook een rol in hoe wij geluk ervaren.

Wanneer we leren, ervaren we constant iets nieuws. Elke nieuwe inzicht, elk nieuw feit of vaardigheid die we opdoen, geeft ons brein die shot van geluk waar het naar verlangt. Het is als het ware een constante stroom van ‘eerste keren’ voor ons brein. Net als eten en drinken, verwerkt ons brein het leren van nieuwe dingen als een belonende ervaring.

leereis

Leren biedt ons niet alleen nieuwe ervaringen, maar geeft ons ook een gevoel van vooruitgang en groei. Elke nieuwe vaardigheid die we beheersen, elk nieuw inzicht dat we opdoen, draagt bij aan ons gevoel van competentie en zelfvertrouwen. Dit gevoel van persoonlijke groei is een essentieel onderdeel van langdurig geluk en voldoening.

Bovendien kan leren ons helpen om creatief en flexibel te blijven. Onderzoek toont aan dat zelfs kleine veranderingen in onze omgeving, zoals op een andere plek werken of een wandeling maken, onze creativiteit kunnen stimuleren. Door continu te leren, trainen we onze hersenen om open te staan voor nieuwe ideeën en perspectieven.

senior professional succes met leren
Succesbeleving met e-learning

Leren is niet alleen een individuele activiteit; het kan ook een krachtige manier zijn om verbinding te maken met anderen. Door nieuwe kennis en vaardigheden op te doen, creëren we mogelijkheden om met anderen in gesprek te gaan, ervaringen te delen en samen te groeien. Of het nu gaat om het volgen van een cursus, het bijwonen van een lezing, of simpelweg het delen van interessante feiten met vrienden, leren verrijkt onze sociale interacties en verdiept onze relaties.

Bovendien stelt leren ons in staat om beter te begrijpen wat er in de wereld om ons heen gebeurt. Het helpt ons om genuanceerder naar complexe kwesties te kijken en empathischer te zijn tegenover anderen. Deze verbreding van ons perspectief draagt bij aan een gevoel van verbondenheid met de wereld en de mensen om ons heen.

Het mooie van leren als bron van geluk is dat het altijd en overal beschikbaar is. Of je nu een podcast luistert, een boek leest, een nieuwe hobby oppakt of simpelweg een goed gesprek voert met iemand – je bent bezig met leren en voedt daarmee je geluksgevoel. En in tegenstelling tot materiële bronnen van plezier, raken we niet snel uitgekeken op kennis. Sterker nog, hoe meer we leren, hoe meer we willen weten.

In een studie kregen mensen $5 en werd hen gevraagd dit geld voor zichzelf te gebruiken, bijvoorbeeld om koffie of een pen te kopen. Dit werd een paar dagen herhaald, en telkens werd hen gevraagd hoeveel plezier ze hadden van hun aankoop. In een andere situatie kregen mensen ook $5, maar moesten ze dit keer iets voor iemand anders kopen, zoals koffie voor een collega of een pen voor hun kind. Ook hier werd hen dagelijks gevraagd hoeveel vreugde dit hen gaf. Uit de studie bleek dat de vreugde bij beide groepen na verloop van tijd afnam, maar dat de vreugde sneller afnam bij degenen die iets voor zichzelf kochten. De vreugde die voortkomt uit geven was duurzamer, waarschijnlijk omdat geven niet alleen geluk brengt, maar ook betekenis toevoegt.

Uit dit experiment trekken we de parallel dat het delen van kennis en het laten leren duurzamer geluksbeleving geeft.

Blijf nieuwsgierig, blijf leren en ontdek hoe je door kennis en groei je helpen geluk te ervaren.

Evenzo geld: blijf onderwijzen want kennis delen kan leiden tot duurzame geluksbeleving.

Luister de podcast van Hidden Brain over dit onderwerp.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Contact

Formulier