blogposts

Regeling flexibilisering onderwijs voor volwassenen

De overheid heeft met de regeling ‘Flexibel beroepsonderwijs derde leerweg‘ 19 M€ subsidie beschikbaar gesteld waarmee innovatieve en flexibele opleidingsprogramma’s kunnen worden ontwikkeld voor werkenden en werkzoekenden. Daarmee kan worden ingespeeld op de veranderingen in de inhoud van werk. Op deze manier kunnen private- en publieke mbo-instellingen de krachten bundelen en kunnen er nieuwe (regionale) samenwerkingsverbanden ontstaan. Deze samenwerkingsverbanden moeten bestaan uit een publieke opleider en een private opleider.

Het samenwerkingsverband ontwikkelt onderwijsprogramma’s die:

 • Flexibel zijn en die kunnen leiden naar een diploma. Flexibel wil zeggen dat de deelnemer een eigen route kan volgen op een tijdstip waarop de deelnemer beschikbaar is voor studie. Het derde leerweg programma is weliswaar diplomagericht maar kan ook op onderdelen worden gevolgd.
 • Zijn afgestemd met de doelgroep, bedrijven, gemeenten en andere relevante partners in de regio.

De programma’s omvatten:

 • visie op flexibele opleidingstrajecten voor de doelgroepen;
 • werkwijzen, methode en instrumenten;
 • de wijze waarop van leertechnologieën worden gebruikt;
 • de wijze waarop de borging van de kwaliteit plaatsvindt;
 • de wijze waarop maatwerk kan worden geleverd mbt programmering, vrijstellingen en tijd;
 • de wijze waarop deskundigheidsbevordering plaatsvindt van docenten;
 • een strategie voor werving van kandidaten.

Het ontwikkelen van een onderwijsprogramma heeft een looptijd van 24 maanden.

Voor het ontwikkelen van een onderwijsprogramma kan een samenwerkingsverband minimaal 125k€ aanvragen en maximaal 500k€. In vier tranches is rond de 4,7M€ per keer beschikbaar. Daarnaast kan voor het onderzoeken en opzetten van een samenwerkingsverband 10k€ worden aangevraagd.

 • eerste aanvraagronde, van 7 september t/m 15 oktober 2019;
 • tweede aanvraagronde, van 6 januari t/m 1 april 2020;
 • derde aanvraagronde uiterlijk op 1 oktober 2020;
 • vierde aanvraagronde uiterlijk op 1 oktober 2021.

De ontwikkelde onderwijsprogramma’s worden gedeeld op basis van CC BY-SA 4.0.

De officiële tekst staat hier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Contact

Formulier