blogposts

Subsidieregeling inhaalprogramma’s mbo

Om leer- en studieachterstanden ten gevolge van de coronacrisis in te kunnen halen stelt de overheid subsidie beschikbaar van 64M€ voor het mbo.
Het inhalen van de achterstanden kan bijvoorbeeld in de vorm van extra onderwijsuren naast de gewone lesuren. Of door het organiseren van programma’s in de zomervakantie, in de weekenden of in de herfstvakantie. Ook kunnen mbo-instellingen nog meer begeleiding bieden aan studenten bij het vinden van een stageplek.

Voor elke student waarvoor een ‘inhaalsubsidie’ is aangevraagd is €900 beschikbaar. Een instelling kan max voor 7% van de studenten een ‘inhaalsubsidie’ aanvragen.
De subsidieaanvraag geschiedt in tijdvakken, Het tweede tijdvak is van 18 augustus tot 18 september. Voor het tweede tijdvak is voor het mbo nog 41M€ beschikbaar.
De uitvoering van de programma’s loopt van 1 oktober 2020 tot 31 augustus 2021

In het eerste tijdvak werd de subsidie met name aangevraagd voor:
– stageachterstanden/ praktijkervaring,
– kernvakken,
– studievaardigheden,
– taalachterstand.

Learn! gaf een webinar over dit onderwerp met een aantal onderzoeksresultaten naar de effectiviteit van inhaalprogramma’s.


Voor meer info: https://wetten.overheid.nl/BWBR0043564/2020-07-11

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Contact

Formulier