blogposts

Onderwijsblend

Door de corona crisis kunnen mbo-studenten minder tijd op school doorbrengen voor lessen en kunnen niet alle stages meer goed worden doorlopen. Daarmee dreigt een gevaar voor de opleiding van onze vakmensen voor de toekomst.
Grofweg ondervindt een mbo-student vijf soorten van onderwijs en begeleiding namelijk: coaching, theorie, vaardigheden/skills, ontwikkeling en bpv. Je kunt zeggen dat in het pré coronatijdperk het meeste onderwijs plaatsvond in de school en in de praktijk en ook meestal synchroon (dat wil zeggen onder de directe begeleiding van een docent of stagebegeleider). In onderstaande figuur is dat schematisch weergegeven.

Door de Coronacrisis worden ROC’s gedwongen om zich te herbezinnen op de blend waarbij we een groei zien van synchroon online onderwijs en asynchroon online onderwijs. Het onderwijs bleek daarin inventief en men kon snel schakelen. Nu lijkt dat het langer gaat duren met de corona crisis en men in het onderwijs de online component wil behouden is er de vraag naar verbetering. Het geven van live online lessen aan grote groepen blijkt niet altijd voor elke student goed te werken. Meer asynchroon online onderwijs met goede e-learnings, naast het online materiaal van uitgevers, kan helpen om het leren te continueren.
VoorBeroepOnderwijs helpt u graag met e-learnings voor asynchroon online onderwijs.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Contact

Formulier