blogposts

Een hogere leeropbrengst; hoe dan?

Een hogere leeropbrengst betekent dat het effect van leren wordt verbeterd. Dus: verbeterde kennisverwerving, meer diepgaand begrip, betere vaardighedenontwikkeling en gedragsverandering. Goed ontworpen en effectief ingezette e-learning draagt bij aan het verhogen van de leeropbrengst.

In dit artikel worden enkele praktische voorbeelden gedeeld waarbij e-learning heeft bijgedragen aan het verhogen van de leeropbrengst. Deze voorbeelden zijn gebaseerd op ervaringen in de Werkplaats Blended Onderwijs Ontwerpen, die De Leertechnoloog voor ROC’s organiseert en op ervaringen met op maat gemaakte e-learning-oplossingen die De Leertechnoloog voor zowel bedrijven als Regionale Opleidingscentra (ROC’s) produceert.

Onderwijsvraagstukken

Het gebruik van e-learning is geen doel op zich. Bij de inzet van e-learning of bij het ontwerpen van een leertraject waarbij e-learning wordt ingezet, is het essentieel om duidelijk te definiëren welke problemen je wilt aanpakken met e-learning. Dit helpt ook bij het evalueren van het uiteindelijke effect van deze aanpak. Hieronder staan enkele onderwijsvraagstukken waarbij door middel van e-learning de leeropbrengst is verhoogd.

1. Extra oefening

Over het algemeen geven deelnemers aan dat ze in een e-learning de oefenmogelijkheden met feedback altijd zeer waarderen. Dit kan zowel kennis als vaardigheden omvatten.

Voorbeeld 1: voor een opleiding Handel maakte een docent tijdens de Werplaats Blended Onderwijs Ontwerpen een e-learning met gerichte feedback voor het uitvoeren van renteberekeningen.

Voorbeeld 2: voor logistiek maakten we extra oefeningen met een grote variatie aan interactie zoals slepen, aanwijzen, selecteren….

Oefeningen uit e-learning voor logisitiek. Oefening met feedback wordt zeer gewaardeerd.
Oefening uit e-learning voor logistiek. Oefening met feedback wordt altijd zeer gewaardeerd.
Feedback bij een oefening.

2. Voorbereiding op de praktijk

In de zakelijke wereld kunnen eenvoudige handelingen of complexe procedures effectief worden gevisualiseerd met e-learning.

Voorbeeld 1: een logistiek bedrijf kan een digitale oefening aanbieden om medewerkers vertrouwd te maken met de lay-out van het magazijn.

Voorbeeld 2: tijdens de Werkplaats Blended Onderwijs Ontwerpen op een ROC, ontwikkelde een docent bakkerij een e-learningmodule om studenten voor te bereiden op bakkerijhandelingen.

Studenten worden voorbereid, voor ze de praktijk in gaan. Uitleg over de gevaren en een klein testje.

3. Alternatieve uitleg

Niet alle studenten of deelnemers leren op dezelfde manier of uit dezelfde bronnen. Het aanbieden van alternatieve uitleg, zoals multimedia-instructies met video’s en animaties, kan nuttig zijn, vooral voor diegenen met beperkte leesvaardigheden.

Voorbeeld: in een bijscholingsprogramma ontwikkelden we leerclips om deelnemers met beperkte leesvaardigheden te ondersteunen.

Een voorbeeld van een leerclip. Hierin wordt het heflastdiagram uitgelegd.

4. Flexibele leerroutes

E-learning kan worden gebruikt om flexibele leerroutes te creëren, waarbij deelnemers hun eigen op maat gemaakte traject kunnen volgen. Dit vereist een modulair ontwerp van het leerprogramma, waarin e-learningmodules naadloos worden geïntegreerd.

Voorbeeld: voor de logistiek ontwikkelden we een serie van 15 modules voor een flexibele leerroute.

De deelnemer kiest in overleg met de docent of coach welke modules voor hem/haar relevant zijn.

5. Meten en volgen

Een van de voordelen van e-learning is de mogelijkheid om de voortgang van deelnemers nauwlettend te volgen, inclusief betrokkenheid en resultaten van tests. Dit kan waardevolle inzichten bieden voor instructeurs, bijvoorbeeld om de kans op succes bij een eindexamen te voorspellen.

Voorbeeld: voor een opleidingsbedrijf ontwikkelden we online lesmateriaal bij een fysieke training. De door de deelnemer behaalde resultaten met het online lesmateriaal waren te volgen en boden een goed inzicht in hoe de deelnemers ervoor stonden.

In dit rapport is de voortgang en de betrokkenheid van de deelnemers te volgen.

6. Anytime, anyplace

Een belangrijk voordeel van e-learning is de flexibiliteit om op elk moment en op elke locatie te leren.

Voorbeeld: zo hebben we voor een bedrijf dat met explosieve stoffen werkt, een e-learningmodule ontwikkeld om nieuwe medewerkers en gasten bewust te maken van explosiegevaar, waarbij ze de training op hun eigen tijd en plaats kunnen volgen.

Overal waar je een device hebt en een internetverbinding kun je met je e-learning aan de slag

Conclusie

E-learning heeft bewezen een effectieve manier te zijn om de leeropbrengst te verhogen, mits het zorgvuldig wordt ontworpen en ingezet om specifieke onderwijsvraagstukken aan te pakken. Het biedt flexibiliteit, meetbaarheid en de mogelijkheid om alternatieve leerroutes te creëren, wat kan leiden tot aanzienlijke verbeteringen in kennis, begrip, vaardigheden en gedrag. Het sleutelwoord hierbij is echter gericht: door te weten welke problemen je wilt aanpakken, kun je e-learning optimaal benutten voor verbeterde leerresultaten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Contact

Formulier