blogposts

SER: opleiding belangrijker dan snelle werkhervatting bij werkloosheid

Het uitgangspunt in de sociale zekerheid dat een uitkeringsgerechtigde zo snel mogelijk aan het werk moet, werkt belemmerend voor een brede inzet op Leven Lang Ontwikkelen en daarmee op een duurzame werkhervatting aldus de SER.

Zowel de WW als de Participatiewet hebben als uitgangspunt dat de uitkeringsgerechtigde zo snel mogelijk weer deelneemt aan het arbeidsproces. De wetgeving en financieringssystematiek bevatten vooral prikkels om de uitkeringsduur zoveel mogelijk te verkorten. De scholing die wordt ingezet binnen de sociale zekerheid is vaak een re-integratievoorziening gericht op snelle uitstroom. Het huidige activerend re-integratiebeleid biedt wel mogelijkheden tot scholing maar is niet hetzelfde als Leven Lang Ontwikkelen. Bij Leven Lang Ontwikkelen gaat het vooral om een duurzame investering in menselijk kapitaal. Dat kost tijd en geld.

Het rapport van de SER vind je hier

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Contact

Formulier