blogposts

Versoepeling van de aanpak keuzedelen mbo

Om mbo-scholen, samen met het bedrijfsleven, in staat te stellen de juiste mensen te kunnen opleiden, is een responsieve kwalificatiestructuur cruciaal. De keuzedelen zijn hiervoor van grote waarde, omdat via deze weg nieuwe ontwikkelingen snel een plek kunnen krijgen in een mbo-opleiding. Door de verplichte koppeling aan de kwalificaties los te laten en door scholen instaat te stellen om hun eigen keuzedelen te ontwikkelen kunnen scholen nog beter inspelen op de (regionale) ontwikkelingen.

De veranderingen zijn:

  • Mbo-scholen krijgen met het bedrijfsleven in de regio meer ruimte om nieuwe keuzedelen te ontwikkelen.
  • Mbo-scholen krijgen meer ruimte in het opnemen van bestaande en nieuwe keuzedelen in het onderwijsprogramma.
  • Mbo-scholen krijgen meer ruimte voor bijspijkerkeuzedelen.
  • Mbo-scholen krijgen meer duidelijkheid over examinering. 
  • Mbo-scholen krijgen meer ruimte voor het verlenen van vrijstellingen bij doorstroom.
  • Mbo-scholen krijgen minder regeldruk bij keuzedelen. Ik zal deze maatregelen hieronder kort toelichten.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Contact

Formulier